Genel Bilgi

Tarihçe

       Erzurum Teknik Üniversitesi, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan: ”Erzurum Teknik Üniversitesi; Ek Madde 131 - Erzurum’da Erzurum Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.” kararıyla Erzurum’un ikinci devlet üniversitesi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Kısa süre içerisinde yapılanan üniversitemizin ilk beş fakültesinden biri olan Edebiyat Fakültesi, bünyesindeki lisans programlarından biri de Türk Dili ve Edebiyatı programıdır ki programa lisans düzeyinde öğrenci kabulü 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibari ile gerçekleşmiştir.


Bölüm Başkanı

       Prof. Dr. Murat KACIROĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı 

       Yrd. Doç. Dr. Halime ÇAVUŞOĞLU

Erasmus Koordinatörü

       Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif GÖZİTOK

Farabi Koordinatör

       Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif GÖZİTOK

AKTS Koordinatör

       Arş. Gör. Muhammet Emin ALTINIŞIK


Amacı

       Türk dil, kültür ve edebiyatını, geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri etrafında araştırıp, inceleme ve nakletme şuuruna sahip, alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmeye ve lisansüstü çalışmaya elverişli, yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

       Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgi, görgü ve tecrübe yetkinliğine ulaştırılmış öğrencilerimiz,  gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki akademik faaliyetleri ile yer alacak akademik kadromuz ile saygın ve etkin bir program haline gelmektir.

Misyon

       Türk dil, edebiyat ve kültürüne ait yazılı ve sözlü ürünlerinin taşıdığı emsalsiz kıymeti özümsemiş, bu ürünlerin gelenekten geleceğe naklinde üzerine düşen sorumluluğun farkında,  gerek bilgi ve birikimi ve gerekse görgüsü ile model öğretici olabilecek Türkologlar yetiştirmektir.

Program Dili

      Türkçe

Program Tanımı

      Programımızda şu an itibari ile ana bilim dalları Türk Dili ve Edebiyatı bilim dalı başlığı altında yer almakla ayrılmamış olmakla birlikte, ilerleyen zamanlarda programımızda; Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı olmak üzere dört ana bilim dalının oluşturulması öngörülmektedir ki programımızda lisans eğitimi sekiz yarıyıl olarak planlanmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim sezonunda 40 kişilik tam donanımlı sınıflarımızda, toplam öğrenci sayımız 80’dir.Örgün ve İkinci Öğretim olarak yürütülen programımızda, tüm ana bilim dallarında alanında yetkin 6 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi  bulunmaktadır.

Programa Kabul ve Kayıt Koşulları

     Kabul ve kayıt koşulları Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.  

Mezuniyet Şartları

     Programdan mezuniyet şartları Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. 

İş Olanakları

     Bölümümüz mezunları, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, televizyon ve gazete kurumlarında görev alabilmekte, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmekte; gazete ve dergilerde "yazarlık", "editörlük" yapabilmekte, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atanabilmektedirler.

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler, Özgürlüğün mabetleri olarak kabul edilen üniversiteler, çağın gereklerini göz önünde bulundurarak, insanın dünyayı anlamlı kılan... Devam

Bağlantılar

Sizler için önerebileceğimiz yararlı bir çok bağlantıya burdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıların tümü Kurumların resmi web sayfalarıdır... Devam

Galeri

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayın.. Devam