Dekanlığımızın Mesajı

Sevgili Gençler,

Özgürlüğün mabetleri olarak kabul edilen üniversiteler, çağın gereklerini göz önünde bulundurarak, insanın dünyayı anlamlı kılan, kültürü oluşturan bir varlık olduğu gerçeğine dayalı olarak örgütlenmelidir. Her türden evrensel düşüncenin ortaya konulup tartışıldığı mekânlar olan üniversiteler, fikri ve vicdanı hür bireylerin yetişmesi için gerekli özgürlükçü bir eğitimin zeminini hazırlamalıdır.

Özgürlükçü bir eğitimin temel amacı, insanı asli özelliklerinden uzaklaştırmaya çalışan ideoloji ve dünya görüşlerinin karşısında durup ona kendi tercihleri doğrultusunda yetkinleşmesinin önünü açmaktır. Bir başka ifadeyle özgürlükçü eğitim, insanın dünyada yaşadığı insanlaşma mücadelesinin temel koşullarını hazırlamalı ve ona yeni imkânlar sağlamalıdır. Dolayısıyla özgürlükçü bir eğitimin önemli bir işlevi, insanın yaratıcı yetilerini ortaya çıkarmaktır.

Tarih boyunca bütün yenilikler, her türden icat ve keşifler yaratıcı bireylerin eserleridir. Yaratıcı insandır binlerce yıl önce ateşi keşfeden, tekerleği icat eden ve insanoğlunun başlangıçtan bu güne kadar yarattığı her büyük efsanenin ilk bölümünde karşımızda duran ve bilgi ağacının meyvesini yediği için acı çekmeye mahkûm edilen… Bu insanlar, yepyeni yollara doğru ilk adımları atmışlar ve bunu yaparken kendi vizyonlarından başka silaha sahip olmamışlardır. Her çağda ortaya çıkan yaratıcı insanların kendilerine göre bir amaçları olduğu için, birbirlerinden farklı düşünmüşler ama yollarının yeni bir yol, vizyonlarının ödünç alınmamış bir vizyon olmasından dolayı ortak bir noktaları da her zaman var olmuştur.

Yaratıcı insan ya da bireyin vizyonu, gücü ve cesareti kendi ruhundan gelmektedir. Yani o insanlar, kendilerine özgü bir benliğe sahiptirler ve güçlerinin bütün sırrı da budur. O gücün kendine yeterli olması, kendiliğinden motive olup harekete geçmesi, kendi kendini yaratması bundandır. Yaratıcı insanlar, insanlığın şeref tacı olan şeyleri kendileri için yaşadıklarından dolayı başarmışlardır. Dünyada hiçbir şeyin kendisine hazır olarak verilmediğinin bilincinde olan yaratıcı insan, ihtiyacı olan her şeyi yaratması gerektiğini bilir. Zihninin bağımsız çalışmalarıyla doğa karşısına tek başına dikilen yaratıcı bireyin derdi, doğayı fethetmektir.

Değerli Gençler,

Sosyal Bilimler alanında üniversite eğitiminin belkemiğini oluşturan temel bilimlerden Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mütercim Tercümanlık bölümleriyle Edebiyat Fakültesi, 2010 yılında kurulan Üniversitemiz kuruluş fakültelerinden birisidir.

ETÜ Edebiyat Fakültesi'nin amacı, uluslararası ölçülerde çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerini uygulayarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmede azim ve inançla çalışmaktır. Bu yolda kültürel değerlerimizi özümsemiş öğrenciler yetiştirmek; evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışı ile yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilmek, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilmek, öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen bir fakülte olmak temel hedeflerdir.

Edebiyat Fakültesi'nin belirtilen hedefler doğrultusunda ilerlemesinde en büyük güç kaynağı öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizdir. Sosyal Bilimlerin doğasını kavramış, gelecek kuşakların yetiştirilmesinde evrensel değerleri temel olarak alıp, ulusal menfaatlerin önemini üstün tutan bütün öğretim üyelerimiz aynı bilinç ve gayret içinde hareket etmenin idrakindedir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının uygulandığı Fakültemizde, öğrencilere sadece sağlam bir akademik altyapı değil, aynı zamanda paylaşımcı, sıcak ve pozitif bir ortamda eğitim görme fırsatı sunulmaktadır.

Prof. Dr. Selami BAKIRCI

Edebiyat Fakültesi Dekanı

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler, Özgürlüğün mabetleri olarak kabul edilen üniversiteler, çağın gereklerini göz önünde bulundurarak, insanın dünyayı anlamlı kılan... Devam

Bağlantılar

Sizler için önerebileceğimiz yararlı bir çok bağlantıya burdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıların tümü Kurumların resmi web sayfalarıdır... Devam

Galeri

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayın.. Devam