Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

No

Projenin Adı

Yürütücü

Bütçe (TL)

1

Rusya'nın Doğu Anadolu'daki Faaliyetlei (1877 -1917)

Doç. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU

22.800

2

Ömer Baki'nin Ferhadnâme-Ferhad ile Şirin Mesnevisi

Yrd. Doç. Dr. Halime ÇAVUŞOĞLU

15.500

3

Türk Edebiyatmda Biyografik Roman

Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇETİNDAŞ

11.500

4

Mehmed Şakir'in "Tercemânu'l-Ma'nevi fÎ-Tercemeti'l-

Mesnevi" Adlı Mesnevi Tercümesi (Metin-İnceleme)

Yrd. Doç. Dr. Melike

GöKCAN

TÜRKDOĞAN

4.500

5

Erzurum İngiliz ve Amerikan Konsoloslukları ve Faaliyetleri

Yrd.Doç.Dr.Naim

ÜRKMEZ

27.000

6

l828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Doğu Anadolu

Yrd. Doç. Dr. Uğur

AKBULUT

22.800

 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler, Özgürlüğün mabetleri olarak kabul edilen üniversiteler, çağın gereklerini göz önünde bulundurarak, insanın dünyayı anlamlı kılan... Devam

Bağlantılar

Sizler için önerebileceğimiz yararlı bir çok bağlantıya burdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıların tümü Kurumların resmi web sayfalarıdır... Devam

Galeri

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayın.. Devam