Vizyon & Misyon

Misyon

Sosyal bilimler alanında çağdaş, araştırmacı, dinamik, eleştirel, önyargısız bir eğitim anlayışı ile geleceğe yönelik fikrî ve sosyal projeler üreterek, ülkemize ilerleme hamlesi kazandıracak bilim insanlarını yetiştirmek. Bilgi kaynaklarını kullanmayı teşvik ederek, ülkemizi dünya içerisinde temsil gücüne sahip, rekabetçi, paradigmal düşünceye hâkimiyet yanında yerel ve evrensel ölçütleri harmanlayabilen, kültürel mirasların tespit ve korunmasında söz sahibi olan, ahlakî ve toplumsal değerlerini koruyan, sosyal ilişkilerde aktif ve insan haklarına saygılı, nitelikli bireyleri çoğaltmak. Dünyadaki değişim hızla sürerken, bilimsel ilkeleri kavramış, motivasyonu yüksek, yorumlama ve eleştiri kabiliyetine sahip, olayları doğru analiz ve sentez becerisini geliştirmiş öğrenci yetiştirmek.


Vizyon

Sosyal bilimler sahasında bilimsel araştırmalar yaparak elde edilen verileri toplumla paylaşmak; hedeflenen evrensel bilgi ve değer üretme başarısını Lisans ve Lisansüstü eğitimde gerçekleştirmek. Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri noktasında meslek bilgisi ve olgunluğuna sahip, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bilim insanlarını yetiştirerek, fakültemizin bulunduğu bölgenin coğrafî konumu gereği Kafkas ülkeleri ve sınır komşularımızla kaynaşmak, kültürel ve eğitsel ortaklıklara yönelmek, bu bölgeler ekseninde stratejik bir konum ve etkiyi üstlenebilecek nitelikli, aydın bireyler yetiştirmek. Batı ve Doğu’ya ait prensipleri harmanlayarak modern bir eğitim anlayışını geliştirmek. Ülkemiz içerisinde yetkin bir konum kazanarak, önümüzdeki süreçte eğitim ve araştırmalar noktasında önemli bir merkez hâline gelmek.

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler, Özgürlüğün mabetleri olarak kabul edilen üniversiteler, çağın gereklerini göz önünde bulundurarak, insanın dünyayı anlamlı kılan... Devam

Bağlantılar

Sizler için önerebileceğimiz yararlı bir çok bağlantıya burdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıların tümü Kurumların resmi web sayfalarıdır... Devam

Galeri

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayın.. Devam