Faaliyet Raporu

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlan Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 noluKanun'un 131. Ek Maddesi uyarınca Üniversiteyi oluşturan altı fakülteden biri olarak. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı. Felsefe, Mütercim-Tercümanlık, Psikoloji, Sosyoloji. Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile kurulmuştur. Ülkemizde kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65’inci maddesine göre 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma ve Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin birim faaliyet raporu başlıklı 46’ncı maddesi gereğince bu faaliyet raporu hazırlanmıştır. 

2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler, Özgürlüğün mabetleri olarak kabul edilen üniversiteler, çağın gereklerini göz önünde bulundurarak, insanın dünyayı anlamlı kılan... Devam

Bağlantılar

Sizler için önerebileceğimiz yararlı bir çok bağlantıya burdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıların tümü Kurumların resmi web sayfalarıdır... Devam

Galeri

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayın.. Devam